در شهر يزد عوارض خودرو را الكترونيكي پرداخت كنيد

در شهر يزد عوارض خودرو را الكترونيكي پرداخت كنيد
مدير عامل سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري يزد بااشاره به اينكه 320 فرآيند شهري درشهرداريها انجام مي شود خاطرنشان كرد شهرداري الكترونيك اولين قدم دررسيدن به دولت الكترونيك است.
مهندس فعالي گفت: شهرداري يزد پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو را به عنوان اولين شهرداري درسطح كشور به صورت payment راه اندازي نموده وهم اكنون شهروندان  مي توانند عوارض خودرو خود را از طريق اينترنت وكارتهاي عضو شبكه شتاب پرداخت نمايند.
وي تآكيد كرد باوجود 30هزار خودرو درسطح شهر يزدباپرداخت اينترنتي عوارض ضمن صرفه جويي دروقت و روان ترشدن ترافيك بخشي ازهزينه هاي رفت وآمد درون شهري نيز كاهش مي يابد.
مديرعامل سازمان آماروفناوري شهرداري يزد اعلام كرد تاكنون درزمينه هاي مختلف فناوري درشهرداري وسازمانهاي تابعه درحدود دوميليارد تومان هزينه شده كه از مهمترين آنها مي توان اينترانت داخلي بربستر wirless ،ساماندهي اوليه بايگاني، طراحي d.c وطراحي فيبر نوري نام برد.
مهندس فعالي بااشاره به پروژه بزرگ راه اندازي سيستم جامع شهرسازي وساماندهي بايگاني درمجموعه شهرداري خاطرنشان كرد پروژه سيستم جامع شهرسازي تاكنون درمنطقه يك شهرداري اجرايي شده وتاپايان امسال نيز درمناطق ديگر به مرحله بهره برداري مي رسد.
                                                                        « روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.