حسین ساجدی‌فر- مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد در برنامه صدای شهر چهارشنبه 2 آبان‌ماه 1397

حسین ساجدی‌فر- مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد در برنامه صدای شهر چهارشنبه 2 آبان‌ماه 1397

حسین ساجدی‌فر؛ مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد درباره وظایف و فعالیت‌های این مدیریت(سامانه 137 و شهربین، نهضت پاسخگویی و...) توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :