تقاطع غیرهمسطح ابوالفضل

تقاطع غیرهمسطح ابوالفضل

 

مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه تقاطع غیرهمسطح حضرت ابوالفضل(ع)

پیمانکار: سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد - مبلغ قرارداد: 70.000.000.000 ریال - طول زیرگذر: 620 متر - طول عرشه: 120 متر - عرض زیرگذر: 16 متر 

تعداد شمع:400 عدد - حجم میلگرد: 1200 تن - حجم بتن: 12000 متر مکعب - حجم خاکبرداری: 100000 متر مکعب

 

 

 

آدرس کوتاه :