تا آزادسازی سازی کامل مسیر میدان ابوذر، پنج پلاک باقی مانده است.

تا آزادسازی سازی کامل مسیر میدان ابوذر، پنج پلاک باقی مانده است.

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد درباره آزادسازی مسیر میدان ابوذر و همچنین ایجاد معبر بین میدان قرآن و بلوار مدرس توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :