تاكيد بر بازپيرايي سيما و منظر شهري در سطح منطقه يك

تاكيد بر بازپيرايي سيما و منظر شهري در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و در پي بازديد اميد فتاحي مديرعامل سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري يزد و كارشناسان همراه كه از سطح منطقه يك انجام شد با تاكيد بر گرافيك محيطي و نيز سيما و منظر شهري مقرر گرديد نسبت به رنگ آميزي ديوارها و ساماندهي تابلوها در معابر اصلي منطقه اقدام مناسبي صورت گيرد.

كشفي مدير منطقه يك ضمن خير مقدم به حاضرين در جلسه اي كه به همين منظور و پس از بازديد در دفتر كار ايشان تشكيل شد خاطرنشان ساخت يكي از عواملي كه مي تواند در نشاط و شادابي هر شهري تاثير گذار باشد توجه وي‍ژه به نماي شهري و استفاده از رنگها ، طرحها و المانهاي مناسب است.

وي استفاده از مشاورين توانمند و توجه ويژه به فرهنگ و آداب هر شهر را دراين خصوص ضروري دانست و توجه به نظرات شهروندان را نيز خواستار شد .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.