بهسازی آسفالت بلوارهای یزدباف و شهید مطهری

بهسازی آسفالت بلوارهای یزدباف و شهید مطهری

 

آسفالت بلوارهای یزدباف و شهید مطهری با صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 900 میلیون ریال بهسازی شد.

مدیر امور عمرانی شهرداری یزد در ادامه روند آسفالت معابر شهر از بهسازی آسفالت قدیمی نامطلوب بلوار یزدباف حدفاصل میدان تا چهارراه یزدباف خبرداد که با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال به انجام رسیده است.

کاظم علیخانی احداث پارکینگ حاشیه ای، تعریض بلوار و جابجایی تأسیسات شبکه برق را از مهمترین اقدامات انجام شده در این پروژه ذکر نمود.

وی همچنین روکش آسفالت بلوار شهید مطهری، حدفاصل تقاطع شهید حکیمیان تا چهارراه شحنه را از دیگر پروژه هایی دانست که در راستای بهسازی معابر شهری با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

 

آدرس کوتاه :