با دود دم‌خور نشویم...

با دود دم‌خور نشویم...

دوام عمر بسته به یک دم است، اما گاهی یک دم ما را ساعت‌ها به پایان زندگی نزدیکتر می‌کند.

با دود دم‌خور نشویم...

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.