با حکم مهندس عظیمی زاده:محمدرضا کریـمی مسئول ستـاد اجرای احکام شهرداری یزد شد

با حکم مهندس عظیمی زاده:محمدرضا کریـمی مسئول ستـاد اجرای احکام شهرداری یزد شد
     شهردار یزد با صدور حکمی، محمدرضا کریمی را به عنوان مسئول ستاد اجرای احکام شهرداری معرفی کرد و به دنبال آن وظایف ستاد مذکور را در راستای انتزاع بخشی از وظایف اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات تعریف نمود.
        به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در راستای مصوبه کمیسیون تحول اداری مبنی بر انتزاع بخشی از وظایف اداره اجرائیات،کنترل و انتظامات و محول نمودن آن به مناطق شهرداری و همچنین ضرورت پیگیری ویژه اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون ماده 100 به صورت متمرکز در آن اداره، محمدرضا عظیمی زاده طی ابلاغی محمدرضا کریمی را به عنوان مسئول ستاد اجرای احکام شهرداری تعیین کرد.
       شهردار یزد در این ابلاغ نظارت مداوم بر حسن انجام کار بازرسان اجرائیات مناطق و ارائه گزارش قصور احتمالی مأموران به مدیران مناطق، نظارت بر عملکرد پاسگاه شهرداری و تأیید کارکرد عوامل، صدور کارت تردد خودروهای ویژه حمل نخاله در سطح شهر و نظارت بر عملکرد افراد باقیمانده مستقر در اجرائیات را به مسئول ستاد اجرای احکام شهرداری محول نموده است.
       همچنین پیگیری و اجرای احکام کمیسیون های ماده 100 پس از طی تشریفات اداری و حقوقی و در صورت عدم نتیجه بخشی پیگیری اولیه مناطق و ناحیه تاریخی، با هماهنگی و همکاری کلیه عوامل اجرائیات مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی، انجام امور مربوط به کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، جمع آوری خودروهای فرسوده در سطح شهر و تمرکز انبارهای اجرائیات مناطق در محل میدان میوه و تره بار قدیم و نظارت برآن از دیگر وظایفی است که در این حکم به مسئول ستاد اجرای احکام شهرداری واگذار شده است.
       علاوه بر این شهردار یزد با صدور احکام جداگانه ای مهندس محمود دهقان معاون معماری و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته انضباطی دفاتر کارگزاری و محمد برزگری بنادکوکی مدیر حقوقی و قراردادها و محمد حسین رحیمی نژاد رئیس اداره حراست را نیز با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته انضباطی دفاتر کارگزاری و علیرضا مشایخی نماینده و مشاور شهردار در سازمان فاوا را هم با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته انضباطی دفاتر کارگزاری منصوب کرد.
      گفتنی است مشایخی سمت هماهنگی امور دفاتر کارگزاری را هم برعهده دارد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :