با جابجایی ریل راه آهن عملیات اجرایی پل ادامه بلوار پروفسور حسابی آغاز شد

با جابجایی ریل راه آهن عملیات اجرایی پل ادامه بلوار پروفسور حسابی آغاز شد
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد به منظور آغاز عملیات اجرایی پروژه پل تقاطع ادامه بلوار پروفسور حسابی باراه آهن مسیر ریلی آن جابجا شد.
این جابجایی درراستای ادامه برقراری ارتباط ریلی ورفع موانع موجود به انجام رسیده است.
خاطرنشان می شود پل تقاطع ادامه بلوارپروفسور حسابی باراه آهن که سه خط ریلی برروی آن احداث می شود، شامل دودهانه به عرض مفید 20متر وارتفاع 5/5 متر می باشد که هزینه آن 12میلیارد ریال برآورد شده است.
همچنین به منظور ساماندهی ورودی شهر یزد از سمت مهریز نیز اصلاح هندسی میدان شهید آقابابایی آغاز شده است که علاوه برتسهیل درتردد ودسترسی روستاهای محمدآباد وپادگان شهید صدوقی(ره) موجب بهبود شرایط ترافیکی وزیبایی ورودی جنوبی شهریزد می شود.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.