بازدید کارشناسان استانداری یزد و نمایندگان شهرداریهای استان یزد از واحد فنی منطقه یک

بازدید کارشناسان استانداری یزد و نمایندگان شهرداریهای استان یزد از واحد فنی منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک مهندس موحدین مسئول کمیته ارزیابی و واحد صدور پروانه شهرداریهای دفتر فنی استانداری یزد به اتفاق تنی چند از کارشناسان شهرداریهای اردکان ، حمیدیا و شاهدیه از چگونگی روند صدور پروانه های ساختمانی مسکونی و تجاری در سالهای اخیر بازدید و با نحوه صدور آن  آشنا شدند .

علی نوری مسئول واحد فنی  و شهرسازی ضمن بیان این مطلب افزود: اصلی ترین مدرک برای صدور پروانه در محدوده شهر ارائه سند مالکیت می باشد که در صورت عدم معایرت اسناد ( مشاعی یا باغ بودن ) شهرداری منطقه بقدون نوبت از ملک فرد متقاضی بازدید نموده و شرایط را جهت اخذ پروانه ساختمانی فراهم می نماید.

وی افزود آنچه در سالهای گذشته باعث رکود عدم رغبت مالکین نسبت به اخر پروانه ساختمان شده، افزایش ناگهانی نرخ بیمه های ساختمانی و نیز معطل ماندن آنها در نظام شهری ساختمان بوده است.

وی افزود: شهرداری منطقه یک همانند گذشته آماده راهنمایی شهروندان عزیز در اخذ پروانه ساختمانی می باشد. شایان ذکر است در این جلسه  کشفی مدیر منطقه یک ومحمد رضا شیرانیان معاون منطثه ضمن خیر مقدم به حاضرین پاسخکوی سئوالات آنها در خصوص واحد فنی و شهرسازی و نیز اقدامات موثر شهرداری منطقه یک و سازمان فاوا در چگونگی بررسی سوابق املاک و صدور پروانه بودند.

آدرس کوتاه :