بازدید معاونان اجتماعی و عمرانی و همچنین رئیس حراست فرمانداری یزد از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد


آدرس کوتاه :