بازدید شهردار و معاون خدمات شهری از امکانات سازمان مدیریت پسماند در آستانه ی سال نو

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :