بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میبد از مرکز کنترل ترافیک و سازمان فاوای شهرداری یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :