انجام 200 هزار متر مربع روکش آسفالت در دو ماهه اول سالجاری

انجام 200 هزار متر مربع روکش آسفالت در دو ماهه اول سالجاری

شهرداری یزد در طول دو ماه اول سال جاری، با صرف هزینه ای بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال، 200 هزار متر مربع روکش آسفالت در سطح مناطق سه گانه شهری انجام داده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد طی گفتگویی از انجام 200 هزار مترمربع روکش آسفالت در معابر شهری یزد در ماههای فروردین و اردیبهشت خبر داد.

محمد رسول طهماسبی خاطرنشان کرد روکش آسفالت معابر مناطق سه گانه در طول مدت ذکر شده بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

وی اظهار داشت: خیابان بهار آزادی و کوچه های فرعی آن، میدان ابوذر، کوچه های کسنویه، خیابان های مسکن و شهرسازی، صحرا و کوچه های فرعی آن، بلوار شهیدان اشرف، مسیر رفت بلوار دسترسی به کارخانه کمپوست، خیابان لادن، کوچه فرد و کوچه های پشت هتل صفائیه و بلوار خروجی شرقی خلدبرین از جمله معابری می باشد که در دو ماهه اول سال از سوی شهرداری یزد روکش آسفالت شده است.

 

آدرس کوتاه :