انجام ساماندهی شبکه های برق چهار راه بعثت

انجام ساماندهی شبکه های برق چهار راه بعثت

با صرف هزینه پنج میلیارد و 700 میلیون ریال ، شبکه های برق اطراف چهارراه بعثت ساماندهی و کابلی شد تا پستهای  کیوسکی دفنی و تیرهای هوایی جمع آوری و زیرزمینی شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد گفت: به دنبال ساماندهی رواقهای اطراف چهارراه بعثت ، شبکه های برق آن توسط شهرداری یزد ساماندهی و کابلی شد.

در این راستا همچنین پست کیوسکی آن دفنی و کلیه تیرها و شبکه های هوایی آن نیز جمع آوری و زیرزمینی شده است.

برای انجام ساماندهی و کابلی کردن شبکه­های برق اطراف چهارراه بعثت در حدود پنج میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه شده است.

 1400 متر کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف، ترانس 630 کیلو وات، تابلوهای توزیع، سلولهای کامپکت با دژ ، جعبه انشعابات و شالترهای برق از جمله وسایل لازم در اجرای این پروژه بوده است.

 

آدرس کوتاه :