انتقال تجربيات درگرد همايي شهرداران ادوار يزد

انتقال تجربيات درگرد همايي شهرداران ادوار يزد

به دعوت شهردار يزد و در راستاي پيروي از منويات مقام معظم رهبري در تحقق اهداف سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي، شهرداران ادوار بعد از انقلاب گرد هم آمدند تا تجربيات و افكار سازنده خود كه ساليان سال در ارتباط مستقيم با امور شهرو شهرداري آزموده شده است را جهت به كار بستن در برنامه هاي شهرداري مطرح نمايند .

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد به دعوت مهندس سيد علي اكبر مير وكيلي و در اقدامي ابتكاري به منظورگفتگوي صميمي و استفاده از تجربيات شهرداران پيشين يزد نشستي دوستانه برگزار گرديد .

شهردار يزد در اين نشست انتقال تجربه را بسيار با ارزش توصيف كرد و از آن به عنوان بزرگترين استاد نام برد وبر عزم جدي مديريت شهري جديد بر استفاده از تجارب ارزشمند صاحب نظران و ضرورت حركتي هدفمند و با برنامه تأكيد نمود .

مهندس مير وكيلي با اشاره به اينكه اتحاد بين دستگاههاي اجرايي شهري خدمات رساني مطلوبتري را باعث مي شود آن را از مصاديق بارز اتحاد ملي دانست كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و در گستره كشوري تعميم يابد .

گفتني است توجه به بافت قديم و بوستانها ، حفظ باغات سطح شهر ،‌چگونگي نحوه صدور پروانه و اجراي برنامه هاي اتوماسيون درامور شهرداري تهيه طرح تفضيلي در سيستم GIS  ،‌كنترل هموشمند ترافيك و...از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه بود كه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

خاطر نشان مي شود نظر به اهميت راهكارهاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي شهرداران ادوار ضمن مفيد خواندن اينگونه نشست ها بر تداوم آن تأكيد كردند .

همچنين در آينده اي نزديك نشست هاي مشابهي به ابتكار شهرداريزد با مديران دستگاههاي ارائه دهنده خدمات ، نظيرآب و فاضلاب، ‌برق، ‌گاز،‌ مخابرات وساير دستگاههاي خدمات شهري به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي هاي بيشتر برگزار خواهد شد .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.