آمار حریق و حوادث در هفته سوم اردیبهشت ماه

آمار حریق و حوادث در هفته سوم اردیبهشت ماه

حریق

24

حادثه

38

جمع

62

 

 

آدرس کوتاه :