آغاز جمع آوری زباله های خشک شهر یزد با شروع به کار پیمانکار جدید سازمان مدیریت پسماند شهردرای


آدرس کوتاه :