احداث بادگیر درقاره سبز

احداث بادگیر درقاره سبز

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد درپی تفاهم ها وقراردادهای منعقدشده باهیئت نمایندگی شهریاسبرین مجارستان درجریان سفربه شهر یزد، ازسوی شهرداری یزد مبلغ 500 میلیون ریال اعتبار برای احداث نماد بادگیر درشهریاسبرین درنظر گرفته شد.

 همچنین دراین راستا از طرف شهر یاسبرین نیز اعتباری بالغ بر100 میلیون ریال به منظور ساخت نماد یاسبرین دریزد تعریف گردیده است.

گفتنی است مقرر شد درخصوص همکاریهای تجاری واقتصادی نیز نمایشگاه کالاهای جمهوری اسلامی ایران درمجارستان برپا شود که طرح آن به سازمان توسعه تجارت ارسال گردیده است.

خاطرنشان می شود باتوجه به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان یزد که درمهرماه سالجاری به صورت اختصاصی برای بازدید تجار وبازرگانان پنج کشور عراق، عمان، افغانستان، تاجیکستان ومجارستان برگزار می شود ازتعدادی تجار،بازرگانان وصاحبان صنایع شهریاسبرین نیز دعوت به عمل آمده است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.