اجرای عملیات انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر

اجرای عملیات انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر

عملیات انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر به فضای سبز انتهای آزادشهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری یزد، محمد صفدرپور رئیس سازمان دراین خصوص گفت: با توجه به اصلاح بلوار گلستان شرقی آزادشهر جهت رفع مسائل ترافیکی و تعریض بلوار مذکور، تعداد 164 اصله از درختان رفوژمیانی بلوار مذکور به فضای سبز انتهای آزادشهر منتقل شد.

وی افزود: رفوژ میانی جدید بلوار مذکور با گونه های گیاهی کاشت شده و لوله گذاری جهت انتقال آب خام به  فضای سبز آن نیز بطول 910 متر انجام گرفته است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.