اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی

اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی

 به نقل از میثم طالبی مسئول واحد جرائیات منطقه یک، حکم تخریب عدم رعایت گذربندی در کوچه ابوذر واقع در خیابان مطهری اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد بر اساس  گزارش های  رسیده و با توجه به پیگیریهای اهالی و ساخت و ساز بدون پروانه که در کوچه مذکور انجام شده بود و بر اساس تبصره یک کمیسیون های ماده 100 شهرداری حکم قلع و قمع پس از طی مراحل قانونی و قضایی به اجرا درآمد.

آدرس کوتاه :