نشست تخصصی رئیس سازمان حمل و نقل با مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز یکشنبه 12 آبان ماه 1398، محمد رضا شفیعی رئیس سازمان با مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و هیئت همراه دیدار نمود.