مهدی فعالی به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد منصوب شد.

شهردار یزد طی حکمی مهدی فعالی را به سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری منصوب نمود.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد – ابوالقاسم محی الدینی طی حکمی مهدی فعالی را به سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری منصوب نمود.
شهردار شهر میراث جهانی یزد در این حکم آورده است؛ هدف گذاری ارزش های تاریخی یزد در توسعه شهری، افزایش سطح آگاهی و قانون مداری رانندگان، ایجاد تغییر در رفتار ترافیکی از وظایف مهم مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک است.
ایجاد شهری با شاخص های استاندارد و ایمن و ایجاد فرصت های برابر برای همگان با اولویت استفاده از حمل و نقل عمومی جز در سایه مدیریت مستعد و استفاده از فناوری های جدید لحاظ نخواهد شد تا این کهن شهر را با حفظ بافت تاریخی آن در زمره پیشرفته ترین شهرهای جهان قرار دهد.
لذا به موجب این حکم و به استناد ماده ۱۰ اساسنامه سازمان، جنابعالی به سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره مندی از توانمندی های ارزش خویش و همکاران ضمن ساماندهی حمل و نقل عمومی، زمینه خدمات رسانی جهادی و شبانه روزی به شهروندان عزیز را فراهم نموده و در راستای تحقق اهداف شهرداری و خدمت به مردم شریف دارالعباده با استفاده از فناوری های نوین بر اساس مفاد اساسنامه، موفق و مؤید باشید.