مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه سوخت (گازوئیل) پایانه مسافربری غدیر (مرحله دوم)

مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت سازمان (گازوئیل)

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت (گازوئیل) سازمان به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به شرکتهای واجد شرایط و یا اشخاص حقیقی واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/03/1400 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : شامل رزومه کاری حداقل 3 سال سابقه فعالیت در زمینه مدیریت جایگاهداری سوخت و تاییدیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، ارائه مدارک عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر ، ارائه تاییدیه سلامت جسمی و روانی (کارت سلامت) ، ارائه مفاصا حساب در صورت داشتن قرارداد با سازمان ، ارائه تاییدیه بانکی درخصوص نداشتن چک برگشتی و منع مراودات مالی ، پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت ، در موعد مقرر ذکر شده به حراست شهرداری مرکز واقع در میدان آزادی ، شهرداری مرکزی یزد تسلیم و رسید دریافت نمایند .

الف ) مشخصات

 

ردیف

شرح

 

 

قیمت کارشناسی ماهیانه (ريال)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

جایگاه عرضه سوخت (گازوئیل)

 

سال اول

 

250.000.000 ریال (اجاره ثابت)

 

20% کارمزد فروش سوخت (اجاره متغیر)

 

سال دوم

 

300.000.000 ریال (اجاره ثابت)

 

20% کارمزد فروش سوخت (اجاره متغیر)

 

سال سوم

 

360.000.000 ریال (اجاره ثابت)

 

20% کارمزد فروش سوخت (اجاره متغیر)

 

توضیحات : واگذاری فقط شامل جایگاه عرضه سوخت بوده و مغازه های موجود در محوطه جایگاه جزء واگذاری مزایده نمیباشد .

ب ) شرایط مزایده

 1. مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به صورت مقطوع و به میزان 1.050.000.000 ريال که پیشنهاد دهنگان میتوانند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام ارائه نمایند .
 2. سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .
 3. مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد حداکثر به مدت 3 سال می باشد . قرارداد منعقده برای یکسال و برای سالهای بعد مشروط به رضایت سازمان از عملکرد بهره بردار و با نرخ اعلامی از سوی وی در مزایده قابل تمدید خواهد بود .
 4. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 5. به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .
 7. هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .
 8. کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض ، بیمه و هرگونه حقوق دولتی و همچنین پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به عهده بهره بردار بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
 9. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 1.200.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان (pos فروشگاهی) اقدام نمایند .
 10. دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/03/1400 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 8:00 روز پنجشنبه مورخ 13/03/1400 با حضور اعضای کمیسیون باز ، قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .
 11. سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به امورقراردادها سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .