مراسم استقبال از کاروان تدبیر و امید و رئیس جمهور محبوب به یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه 19 آبان ماه 1398 ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد با آمادگی کامل جهت نقل و انتقال شهروندان شهر میراث جهانی در مراسم استقبال از کاروان تدبیر و امید و رئیس جمهور محبوب خدمات رسانی نمود. محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ضمن حضور در این مراسم در خصوص آمار اتوبوسهای  اعزامی جهت نقل و انتقال استقبال کنندگان رئیس جمهوری اعلام نمود؛

۵۰ دستگاه اتوبوس ویژه حمل و نقل دانش آموزان، ۵ دستگاه ویژه بخشداری مرکزی، ۵ دستگاه ویژه بانوان فعال، ۶ دستگاه مینی بوس و دو دستگاه اتوبوس در اختیار استانداری، ۴۳ دستگاه اتوبوس برونشهری بخش خصوصی جهت انتقال استقبال کنندگان از سایر نقاط استان، ۴ دستگاه اتوبوس و ۴ دستگاه مینی بوس در طول مسیر جهت ایجاد راه بندها، ۴ دستگاه اتوبوس ویژه تحویل امانات، در مجموع ۷۲ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه مینی بوس و ۴۳ دستگاه اتوبوس برونشهری بخش خصوصی جهت نقل و انتقال استقبال کنندگان اختصاص داده شده بود که بحمدلله از این نظر شاهد کوچکترین مشکلی در خلال آمد و شد شهروندان نبودیم.