جلسه دیدار و تقدیر دکتر حرازی زاده رئیس هلال احمر شهرستان یزد و هیئت همراه از رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد؛

جلسه دیدار و تقدیر دکتر حرازی زاده رئیس هلال احمر شهرستان یزد و هیئت همراه از محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

یکشنبه 22 اردیبهشت 98