تدوین برنامه جامع آموزش شهروندی در زمینه استفاده از حمل و نقل عمومی

نشست هماهنگی تدوین برنامه جامع آموزش شهروندی در زمینه فرهنگ سازی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد - نشست هماهنگی در خصوص بررسی عناوین و مواد آموزش شهروندی در زمینه حمل و نقل عمومی روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه برگزار شد.

در این جلسه که رؤسای سازمان های حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و جهاددانشگاهی استان حضور داشتند، در خصوص نحوه آموزش و بررسی منابع و ظرفیت های موجود جهت تدوین برنامه جامع آموزش شهروندی در زمینه فرهنگ سازی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.