برگزاری جلسه کمیسیون گردشگری در صحن شورای اسلامی شهر یزد در خصوص مسیر گردشگری نوروز 99

در جلسه ای که روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸ با حضور رئیس و اعضای کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، رئیس سازمان حمل و نقل و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و تنی چند از مسئولین و کارشناسان این سازمانها برگزار گردید در خصوص راه اندازی و بهبود حمل و نقل و مسیر گردشگری ویژه نوروز ۹۹ بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.