آغاز طرح جایگزینی اتوبوسهای فرسوده ناوگان

با عنایت به مصوبه هیئت مدیره در خصوص لزوم جایگزینی اتوبوس های مناسب بجای اتوبوس های فرسوده بنز O355 توسط بهره برداران بخش خصوصی و تک شیفت نمودن اتوبوس های فرسوده ناوگان، یک دستگاه اتوبوس بنز O457 کولر دار با استاندارد یورو ۳ توسط بهره بردار کد ۲۴۰ بخش خصوصی جایگزین گردید؛

 ان شاالله در آینده ای نزدیک شاهد اقدام مشابه تعدادی دیگر از بهره برداران نسبت به جایگزینی اتوبوس های خود خواهیم بود.