برگزاری مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ندوشن

صبح امروز مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ندوشن در محل فرمانداری شهرستان میبد برگزار گردید و همچنین اعضاء پس از مراسم تحلیف با مسئولیت های خود در شورای شهر آشنا شدند.

 

آقای مهدی جعفری                    رئیس شورا

آقای عباسعلی عسکری               نایب رئیس

آقای محمد عسکری                   امور مالی

خانم شایسته عربی                    دبیر 

آقای محمد حسن جعفری             سخنگو