آگهی صورت درآمد و هزینه شش ماهه اول 1400

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ در اجراي ماده 71 قانون شهرداريها، بدينوسيله صورت جامع درآمد و هزينه شش ماهه نخست سال 1400 اين شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ندوشن رسيده را جهت اطلاع عموم همشهريان گرامي به صورت PDF منتشر مي نمايد. 

 

 

 

لطفأ بر روی تصاویر زیرکلیک نمایید