بازدید سرزده رئیس شورای شهر و شهردار بهاباد از بیمارستان حکیم بهابادی

مهندس جلیلی و آقای کاظمی با حضور در بیمارستان حکیم بهابادی از بخش های مختلف بیمارستان بازدید و ضمن عیادت از بیماران بستری شده با اهدای شاخه گل از پرسنل زحمتکش این بیمارستان تقدیر کردند.
 در این بازدید با ارائه گزارش توسط مدیریت داخلی و پرسنل بخش ، رئیس شورای اسلامی از نحوه خدمات دهی و نیازمندی های لازم مطلع شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهاباد