اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در بهاباد کلید خورد

شهردار بهاباد با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی تفکیک زباله گفت این موضوع نباید مورد غفلت واقع شود و میطلبد عموم شهروندان و خانوارهای بهابادی مشارکت جدی و خوبی را در اجرای این طرح نشان دهند.


 

شهردار بهاباد با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی تفکیک زباله گفت این موضوع نباید مورد غفلت واقع شود و میطلبد عموم شهروندان و خانوارهای بهابادی مشارکت جدی و خوبی را در اجرای این طرح نشان دهند.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهاباد بالا بودن سطح تولید زباله به ازای هر شهروند نیاز اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و کاهش حجم تولیدی زبالههای دور ریختنی را بیش از پیش فراهم کرده است. در این طرح، شهر بهاباد و مناطق اطراف به شش منطقه تقسیم شده و نیروها در طول هفته براساس جدول زمانی زباله‌های خشک را از درب منازل جمع‌آوری می‌کنند.

آقای کاظمی گفت ، فرهنگ ‌سازی یکی از اولویت‌هایی است که نهادینه کردن آن در بین شهروندان می‌تواند اجرای طرح کاهش تولید زباله را ممکن کرده و درکنار ضرورت اجرای این طرح، فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش تولید زباله در بین شهروندان از اولویت هایی باشد که نباید مورد غفلت واقع شود و خاطرنشان کرد ، شهرداری بهاباد در این طرح با ورود شرکت خصوصی، حامیان محیط‌ زیست در مدارس و مساجد، آموزش‌های لازم را به شهروندان ارائه می‌کند.

شهردار بهاباد اضافه کرد: سوله ای مجزا جهت تفکیک زباله ها خریداری شده و تا استقرار تجهیزات و بهره برداری از آن موقتاً در محل گود زباله که محل تخلیه زباله ها می باشد تفکیک زباله ها انجام خواهد شد. کاظمی افزود به خانوارهایی که در طرح تفکیک زباله از مبدأ با شهرداری همکاری خوبی داشته باشند، در قالب طرح تشویقی کیسه زباله و مواد شوینده اهدا خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهاباد