معرفی شهر

معرفی

بهاباد زادگاه فقيه منطقي آخوند ملاعبدا … ، شهري است در فاصله ۱۸۵ کيلومتري جنوب شرقي يزد که بر روي تپه ماهورهاي بين دو رشته کوه قرار گرفته است، و داراي آب و هوايي خشک و از نظر سفره آبهاي زيرزميني نسبتاً غني مي باشد.
Responsive Image
Responsive Image

 اماکن تاریخی بهاباد

-حدیله
-مقبره ملا عبدالله بهابادی
-آب انبار حاج مهدی
.
.
.

محصولات بهاباد

- زعفران
- پسته
- قالی
.
.
 
Responsive Image
Responsive Image

شهر...

شهر در گذر زمان همواره از پارامترهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تأثیر پذیرفته و در نسبت با آنها کلیت خویش را شکل بخشیده و انسجام بخشیده است.به اعتقاد صاحب نظران مظهر و تجلی گاه ابعاد گوناگون وجودی شهر، سیما و پیکره کالبدی و کیفیات حاصل از آن - از جمله فضای شهری- می باشد. یکی از مهمترین اجزا و عناصر کالبدی شهری که به ویژه در نسبت با شهروند و تقویت حس مکان در فضای شهری مؤثر واقع می گردد "نمای شهری" است.