برگزاری جشن نوروزی در شهرستان با حضور مردم محلی، گردشگران و مسئولین همراه با اجرای برنامه های مفرح و شاد