سرپرست شهرداری اشکذر عنوان کرد:

نامگذاری میادین سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست شهرداری اشکذرگفت: پس از تعیین و تصویب اسامی میادین و معابر در شورای نامگذاری، تابلوی معابر مذکور توسط شهرداری اشکذر نصب شد.

 

احمد علی دهقان منشادی افزود: بر اساس مصوبه شورای نامگذاری، بلوار جنب تالار نگین به عنوان بلوار خیرین، میدان ورودی زرین شهر در بلوار دانشگاه به عنوان میدان مادر، میدان واقع در بلوار نبوت به عنوان میدان شهدای روحانیت، میدان مقابل مدرسه حاج حسین دهقانی در زرین شهر به عنوان میدان کتاب و حدفاصل میدان کتاب تا میدان امام حسن(ع) به عنوان بلوار امام حسین نامگذاری و تابلوهای آن نصب شد.