دیدار ناظرعالیه جدید پروژه های عمرانی شهرستان اشکذر با شهردار

دیدار ناظرعالیه جدید پروژه های عمرانی شهرستان اشکذر با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهندس رجبی ناظرعالیه جدید پروژه های عمرانی شهرستان اشکذر با حضور در شهرداری اشکذر، با احمد علی دهقان منشادی شهردار، کارشناسان واحد عمران شهرداری و عضو شورای اسلامی شهر اشکذر دیدار و گفتگو کرد.

 

شهردار اشکذر در ابتدا این دیدار از زحمات دکتر آیت اللهی که در پنج سال گذشته مسئولیت نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان اشکذر بر عهده داشت به طور ویژه تشکر و قدردانی کرد.

 

در این دیدار در خصوص تعامل و همکاری شهرداری با دفتر فنی استانداری جهت مصوب کردن پروژه های عمرانی شهر اشکذر بحث و تبادل نظر شد.