شهردار اشکذر خبر داد:

تملک زمین معارض واقع در طرح بيمارستان حضرت زینب کبری(س) اشکذر

تملک زمین معارض واقع در طرح بيمارستان حضرت زینب کبری(س) اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر با بیان اینکه بیمارستان حضرت زینب کبری(س) اشکذر به عنوان یکی از پروژه های های عام المنفعه شهرستان توسط خانواده محترم شکاری به صورت صد در صد خیری در حال ساخت می باشد، گفت: با توجه به اینکه بیش از 3 هزار متر مربع از زمین این بیمارستان در پلاک9283‪بخش 9 یزد و در مالکیت اشخاص قرار داشت، حل این مشکل در جهت عدم خلل در روند ساخت بیمارستان در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر قرار گرفت.

 

احمد علی دهقان منشادی افزود: در توافقی که با مالکان زمین معارض بیمارستان حضرت زینب کبری(س) توسط شهرداری صورت گرفت به نسبت مساحت زمین پلاک 9283  بخش 9 یزد، 8 قطعه زمین به همان مساحت در پلاک  14076شهرک اصناف واقع در بلوار دانشگاه به مالکین واگذار گردید.

 

وی اظهار داشت: ارزش اراضی واگذار شده توسط شهرداری اشکذر جهت حل این مشکل بالغ بر 30 میلیارد ریال می باشد.

 

شهردار اشکذر ادامه داد: بیمارستان حضرت زینب کبری(س) به عنوان یکی از پروژه های شاخص حوزه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر به شمار می رود، که اتمام آن ارتقاء آن سرانه سلامت شهرستان را به دنبال خواهد داشت.