بازدید شهردار اشکذر از عملیات عمرانی پارک بزرگ شهر

بازدید شهردار اشکذر از عملیات عمرانی پارک بزرگ شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، دهقان منشادی شهردار با همراهی مهندس رضوانی عضو شورای اسلامی شهر اشکذر و کارشناسان واحد عمران شهرداری از عملیات عمرانی پارک بزرگ شهر اشکذر بازدید کرد.

 

در این بازدید پیرامون برنامه های شش ماهه آینده شهرداری جهت ادامه عملیاتی عمرانی در فاز دوم پارک بزرگ شهر بحث و گفتگو شد.