برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث در جايگاههاي CNG

برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث در جايگاههاي CNG

برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث در جايگاههاي CNG

يك دوره كلاس آموزش مقابله با حوادث در جايگاههاي كاز سي ان جي با همكاري دفتر امور شهري استانداري و شركت پخش  فرآورده هاي نفتي در روز شنبه پانزدهم تير در اداره مركزي سازمان آتش نشاني و  با حضور پرسنل  آتش نشاني  شهرستانهاي استان ، هلال احمر و ديگر سازمانهاي امدادي  برگزار گرديد .

هدف از برگزاري اين دوره  آموزشي ، ارتقاء سطح  علمي پرسنل امدادي  و همچنين  آشنايي  هرچه بيشتر امدادگران با حوادث در جايگاههاي عرضه سوخت و مقابله اصولي به منظور پيشگيري ، آمادگي و كاهش خسارات جاني و مالي مي باشد . شركت كنندگان در اين كلاس با تاسيسات و مخازن CNG  و LPG، نحوه پاسخ به شرايط اضطراري و مقابله و  اقدامات كنترلي در زمان وقوع حادثه آشنا شدند . 

در ادامه شركت كنندگان با حضور در جايگاه عرضه سوخت شهيد مدني ضمن بازديد و آشنايي با تاسيسات ذخيره و توزيع با  اجراي مانور در خصوص  انفجار و حريق خودرو  در اين جايگاه اقدام نمودند.