برگزاري جلسه هم انديشي ايمني اصناف و بازاريان

برگزاري جلسه هم انديشي ايمني اصناف و بازاريان

برگزاري جلسه هم انديشي ايمني اصناف و بازاريان

جلسه ايمني اصناف شهرستان يزد  با حضور اعضاي محترم هيئت رئيسه مجمع ، مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و كارشناسان سازمان در روز سي و يكم تيرماه در محل مجامع امور صنفي با هدف پيشگيري و مقابله با حوادث احتمالي در صنوف  برگزار گرديد .

در اين نشست  ابتدا سيد محمد ميرجليلي مدير عامل سازمان با ارائه آمار حريق و حوادث در اماكن تجاري و  لزوم انجام  اقدامات   پيشگيرانه  مطالبي ايراد نمود .

وي  با بيان اينكه در خصوص تمديد و صدور پروانه كسب هيچ گونه نظارتي در جهت ايمني وجود ندارد ، مباحثي در خصوص هماهنگي و نظارت بيشتر سازمان آتش نشاني در رعايت ضوابط ايمني به هنگام صدور پروانه مطرح شد  .