بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال اجراست

بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال اجراست

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: پروژه بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از سوی معاونت عمرانی منطقه در حال اجراست.
علیرضا نقوی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم بر اساس ضوابط بافت تاریخی و با مصالح همگن در متراژ ۱۲۰۰ مترمربع شامل زمین فوتسال، رختکن و کافی شاپ در حال انجام است و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت کار داشته است.
وی با اشاره به اینکه بازپیرایی و بهسازی این بوستان با رویکرد برگزاری رویدادهای فرهنگی اجتماعی و استفاده بیشتر ساکنین از فضاهای تفریحی در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفته است؛ تصریح کرد: برگزاری رویداد‌ها می‌تواند زمینه شور ونشاط و تعامل جمعی را در محلات تقویت کند.