رونـق پارکها و فضای سبز شهری در گـروی نـگاه ویـژه مسـئولان شـهر

رونـق پارکها و فضای سبز شهری در گـروی نـگاه ویـژه مسـئولان شـهر

پارکهای سطح شهر با هدف ایجاد محیطی شاد و آرام وکاربریهای متفاوت خدماتی و تفریحی  در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

شایق رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر،داشتن شهری خوب ، پاک  و زیبا را دست یافتنی توصیف نمود و اظهار داشت با توجه به اینکه شهر یزد شهره شهرهای جهانی گردیده است همه باید دست به دست هم دهیم تا از این میراث قدیمی محافظت شود و شهرمان را برای خود و بازدید کنندگان آن همیشه سرسبز ، پاک و شاداب نگه داریم .

کشفی مدیر منطقه دو در بازدید از پارکهای سطح منطقه ضمن خیر مقدم به اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت همراه خاطر نشان ساخت بازپیرائی این پارکها شامل درختکاری، فضای سبز، تأسیسات زیربنایی ، پیاده رو سازی می باشد که براساس طرح مصوب ابلاغی در حال انجام است و سعی خواهیم نمود برابر زمان بندی اعلامی اقدامات عمرانی خود را به اتمام رسانیم .

وی پارکها را که بعنوان مکان تفریحی با رویکرد توزیع عادلانه خدمات فرهنگی و اجتماعی در سطح منطقه در راستای افزایش شور و نشاط و بستری امن در محلات باشد  و افزود امیدواریم با این حرکت مدعی تحقق عدالت محوری در سطح منطقه دو باشیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر  و هیئت همراه و نیز رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزی شهری از اقدامات انجام شده سطح پارکهای منطقه دو بازدید نمودند .

شایان ذکر است با توجه به همزمانی این بازدید با روز درختکاری چندین نهال در محوطه پارک بزرگ شهر به رسم یاد بود کاشته شد.