سرپرست معاونت خدمات شهری ،مدیریت منابع آبی در فضای سبز و ارتقائ سطح نشاط اجتماعی را از اولویت پروژه های سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری دانست

سرپرست معاونت خدمات شهری ،مدیریت منابع آبی در فضای سبز و ارتقائ سطح نشاط اجتماعی را از اولویت پروژه های سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری دانست

در نشست هم اندیشی سرپرست معاونت خدمات شهری با مسئولین و کارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ضمن تاکید بر ایجاد زمینه برای فعالیت های مشارکتی با شهروندان بر ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز نیز تاکید شد.

حمید رضا رحیمدل در این باره افزود : با توجه به مبحث کم آبی در استان و ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز که یکی از مولفه های نشاط اجتماعی به حساب می آید ضروت دارد تا سازمان سیما منظر در این باره تمهیدات مناسب تری در نظر بگیرد تا هم شهروندان از وجود فضای سبز با نشاط بهره ببرند و هم در استفاده از منابع آبی صرفه جویی لازم لحاظ گردد .

سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری همچنین در این نشست به دعوت از هنرمندان و صاحب نظران در زمینه المان شهری اشاره کرد و گفت : ساخت المانهای شهری متناسب با موضوعات ایثار ،شهادت و هویت فرهنگی ،از جمله مواردی است که تاثیرات مطلوب و مناسبی را برای مخاطب به دنبال دارد و مدیرت شهری از آن استقبال می نماید همچنین در این نشست بر موضوعاتی از قبیل نور پردازی ،رنگ آمیزی سنگ جداول ،و همچنین برنامه ریزی مناسب برای استقبال از سال ۱۴۰۱ اشاره گردید