بیکی معاون شهردار یزد: با توجه به نظرات شهردار محترم و شورای ششم، شهرداری در حال آماده سازی بسته اصلاح و متمم بودجه ۱۴۰۰ برای ارائه به شورای شهر است

بیکی معاون شهردار یزد: با توجه به نظرات شهردار محترم و شورای ششم، شهرداری در حال آماده سازی بسته اصلاح و متمم بودجه ۱۴۰۰ برای ارائه به شورای شهر است

بیکی معاون شهردار یزد:

با توجه به نظرات شهردار محترم و شورای ششم، شهرداری در حال آماده سازی بسته اصلاح و متمم بودجه ۱۴۰۰ برای ارائه به شورای شهر است

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد در جلسه بررسی اصلاح و متمم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد گفت: با تاکید شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر، تکمیل پروژه های نیمه تمام در مناطق دراولویت بررسی اصلاح و متمم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قرار گرفت.

مجید بیکی افزود: به همین منظور جلسه ای با حضور مدیران مناطق پنج گانه شهرداری، مدیر برنامه و بودجه و مشاوران و کارشناسان مرتبط برگزار گردید و اصلاح و متمم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری بر اساس سقف بودجه ای با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام و انجام پروژه های از قبل تعریف شده، بررسی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر اجرای پروژه های نیمه تمام، پروژ هایی که در راستای مسائل عمرانی، ساماندهی سیما و منظر شهری و نشاط اجتماعی   باشند در اولویت قرار دارند.

در این جلسه همچنین مشکلات پیش رو در اجرایی کردن پروژه ها و طرح های اجرایی مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مناطق شهرداری از حداکثر توان سازمان عمران و نوسازی شهرداری در پروژه ها استفاده کرده و همزمان از ظرفیت پیمانکاران مرتبط نیز بهره بگیرند.

لازم به ذکر است که بودجه عمرانی شهرداری یزد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال می باشد و عملکرد مناطق شهرداری، سازمانهای تابعه و معاونت های مرتبط توسط سامانه های جامع آماری شهرداری و سامانه کنترل پروژه شهرداری به صورت مستمر پایش شده و در اختیار شهردار و شورای شهر برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی قرار می‌گیرد.