یکصد و هجدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

یکصد و هجدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد و 18 شهردار کلانشهر کشور روز جمعه بیست و ششم آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.​​​​​​​