یزد ، شهر دوستدار معلول

اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین به میزبانی شهر یزد در تاریخ ۱۰ الی ۲۰ آذرماه ۹۸ برگزار خواهد شد.