یزد ، شهر دوستدار معلول

اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین به میزبانی شهر یزد در تاریخ 10 الی 20 آذرماه 98 برگزار خواهد شد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.