گفتگو با شهردار یزد در حاشیه نشست مشترک شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها- اصفهان آذر 1401