گزارش تصویری کمپ اسکان مسافر در بوستان های کوهستان، بزرگ شهر و مهر ملل در نوروز 1401